МИСИЯ
• Защита на основните права
• Утвърждаване принципите на правовата държава
• Отстояване правната сигурност в обществото
• Уеднаквяване на съдебната практика
• Изготвяне на проекти за законодателни промени
• Иницииране на производства на местно и наднационално нива

Предизвикателства
       С редица нормативни актове са запазени архаизми или са създадени задължения за участниците в различни съдебни производства, като същевременно Конституционните им правата са силно ограничени, в услуга на корпоративни или други частни интереси, което води до правна несигурност в обществото.
       В тези условия, при защита законните права на множество от доверителите ни, установихме безпринципност в редица съдебни производства -  постановяване на порочни и/или немотивирани съдебни актове, незаконосъобразно принудително изпълнение, нефункциониращи органи или абдикирали от своите задължения институции и т.н.
       Тези факти ние приехме като предизвикателство и срещнахме с непоколебим устрем за защита на освните човешки права и утвърждаване принципите на правовата държава, като не веднъж ефектът от действията ни в едно производство е водил до положителни промени за неограничен кръг лица.
       Предвид обстоятелството, че в работата си се водим единствено от закона и не се страхуваме открито да изразяваме гражданските си позиции, срещаме все повече проблеми и се сблъскваме с нефункциониращи администрации.
      Най-висшите блага в обществото ни, прокламирани в Конституцията на Република България и редица ратифицирани международни актове, не са неотменима даденост, а са резултат от непримирим устрем в налагане принципите на правовата държава, воден изцяло от съзнанието за независимост и справедливост.

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ

Aдвокатска кантора ЛАЛЕВ © 2013
Свързани страници:        адвокат Николай Лалев
© 2019